Pictures

Infima (in Dutch)
Michael Franssen draait zich opeens om naar de plant die in collegezaal vijf voor het spreekgestoelte staat. "Go away!"
Hij verplaatst de plant enkele meters naar rechts.

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.