Pictures

Infima (in Dutch)
Dialoog in het bestuurshok:
Ferry (weemoedig): "Daar is de zee."
Willy (scherp): "Nee, dat is de Dommel"
"Kun je nagaan wat een onzin wetenschap tegenwoordig is."
- R. Hoogerwoord

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.