Pictures

Infima (in Dutch)
Flip: Het heeft een blauwe spijkerbroek, bruine schoenen, een wit shirt
en een snavel.
Flip: Ger Snavelsmoel

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.