Pictures

Infima (in Dutch)
Sven (deBeuk) en Cas (superaio) stellen zich voor hoe de Borg uit Star
Trek zouden zijn als ze Tilburgs praatten:
<deBeuk> wij zen den Borg, wittenie?
<deBeuk> en wirstand hee gin zin, dan wittede
<deBeuk> war?
<superaio> "Hedde gij dun Starfleet gezien?"
<deBeuk> je, de zaag er nie uit
<superaio> hed nie veel gevloooge
<deBeuk> mor die goa wij ok assimi
<deBeuk> assimi
<deBeuk> gewitwel

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.