Pictures

Infima (in Dutch)
Bas Luttik gebruikt op zijn collegeslides van het vak Semantiek verschillende kleuren (m.n. voor getallen), maar deze zijn niet goed van elkaar te onderscheiden:
"Er zijn nog andere manieren om een getal te herkennen, namelijk als je een getal ziet dan herken je dat meestal wel."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.