Pictures

Infima (in Dutch)
Georg Prokert (over een kapot bord in auditorium 14):
"Ik hoop dat het bord mij niet verplettert voordat ik het bewijs af heb, want dan wordt dat huiswerk."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures