Pictures

Infima (in Dutch)
(Tijdens tussenpresentatie Datamining vertelt Sam dat ze 20.000 afbeeldingen hebben gebruikt.)
Sam: "Om precies te zijn: 21 duizend en nog een beetje."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.