Pictures

Infima (in Dutch)
Jasper maakt veel herrie in het bestuurshok.
Landa: Sorry, ik ben even met wat koeien bezig.

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures