Pictures

Infima (in Dutch)
Dominique tegen Eric over het lopershesje tijdens de Bata:
"Je weet toch dat ik altijd overal aan wil frunniken!"

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures
[1] 
[1]