Pictures

Infima (in Dutch)
[ tijdens ogo ]
Ruud: "Hoe heten twee elementen tussen haakjes ook alweer?" ( wijzend naar scherm )
Willem: "Ja, dat is net zoiets als dat je deze tafel met laptop, blikjes, pepernoten en personen eromheen een jarchyloblaph noemt!"

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures