Pictures

Infima (in Dutch)
Daan in de Bata-bus: "Ik ben serieus, als je nu het GEWIS-lied gaat zingen sla ik je dood."
Sako: "GEEN GEDONDER, GEEN GEDONDER, ..."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures