Pictures

Infima (in Dutch)
Tijdens de 91e AV:
Sjef: "Ik denk dat het belangrijkste is om de notulen of af of goed te keuren."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures
[1] 
[1]