Pictures

Infima (in Dutch)
"Er is een of ander software package Wordperfect. Ik heb geen idee wat
het doet, maar er is een versie 5.0 of 5.1 of zoiets."
-- Edsger W. Dijkstra

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures
[1] [2] ... [6] next »
[1] [2] ... [6] next »