Pictures

Infima (in Dutch)
Michel Reiniers: "Ik zal aangeven waar de verschillen met Berekeningsmodellen
zitten, voor degenen die dat begrepen hebben."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures