Pictures

Infima (in Dutch)
Dialoog in het bestuurshok:
Ferry (weemoedig): "Daar is de zee."
Willy (scherp): "Nee, dat is de Dommel"
Miguel: "Mag ik een pen lenen, dan kan ik even bellen."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures
[1] 
[1]