Pictures

Infima (in Dutch)
Jasper stormt het bestuurshok in:
Wie heeft mijn SuSOS-naam veranderd in Jasper Panda?
Rien: Dat zal de penningmeester van de BAC wel zijn.
Jos: Kutbaard.
Jasper: Jos, wil je het terugveranderen?
Jos: Dat zou machtsmisbruik zijn.

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.