Pictures

Infima (in Dutch)
(Aan de telefoon)
Bor: "Nee, Edwin is er niet, moet ik vragen of hij straks terugbelt?"
Intermate: "Nee, het is erg belangrijk, dus ik bel morgen nog wel een keer."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures
[1] [2] ... [6] next »
[1] [2] ... [6] next »