Pictures

Infima (in Dutch)
Carolien over het puzzel-mailtje waar je op het laatst een kleur en een gereedschap moet zeggen, en waar de meesten "rode hamer" uit krijgen:
"Ik dacht aan geel, en een gereedschap kon ik niet bedenken!"

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.