Pictures

Infima (in Dutch)
[09:05] <ward> oi
[09:05] <ward> heb mezelf thuis buiten gesloten
[09:05] <ward> goed he
[09:05] <HFK> nie hendie
[09:05] <HFK> maar goed, je voordeur is vast niet op slot
[09:05] <ward> nee
[09:05] <ward> qua inloggen
Richard, Rob en Nynke zitten bij GEWIS op de bank.
Richard: "Er zijn wel weinig infima van sjaars, laten we er wat van ze ontlokken!"
Nynke: "Niet nu, want ik ben nuchter."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures