Pictures

Infima (in Dutch)
Tijdens het schrijven van een ADD:
BunnyBeast: "train_list: Train*"
dracula: "Dat is misbruik van een Train object"
BunnyBeast: "Is dat strafbaar?"
BunnyBeast: "De trein zei dat ze 18 was, edelachtbare."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures
[1] 
[1]