Pictures

Infima (in Dutch)
Tijdens Instructie Systeem Modelleren 1:
Hugo: "Mijn bamiballenautomaat heeft geen wachttoestand."
Tim Willemse: "Je moet dus altijd dooreten-"

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures
[1] 
[1]