Pictures

Infima (in Dutch)
Wouter laat een biertje op de grond vallen.
Tjeerd: "Mag ik aan het bestuur mededelen dat dit niet de mening van het hele senaat is."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

No pictures are found.