Pictures

Infima (in Dutch)
Er komt een meisje bij GEWIS binnen.
Tom: "Ik moet even een dienst verlenen..."
Sander: "Onze voorzitter moet dat meisje weer een dienst verlenen hoor... ontzettende beftekkel!"

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures
[1] 
[1]