Pictures

Infima (in Dutch)
Marko Boon tegen Alain: "Weet je nog dat ik tegen je zei dat je niet moest trouwen voor je dertigste? Maak daar vijfendertig van!"

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.