Pictures

Infima (in Dutch)
Engelbiert over de tuna's: We trekken alleen maar een raar pakje aan tot grote vreugde van blij klappende bejaarden

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.