Pictures

Infima (in Dutch)
Vlak voor het tentamen Verzamelingenleer en Algebra:
Hans Cuypers: "Zou ik hier mogen zitten? Hier is een stopcontact."
Jasper Landa: "Oh ja, natuurlijk."
Hans C.: "Komen er nog meer? Want dan ga ik wat verder naar achter zitten zodat ik goed op jullie kan letten."
Jasper L.: "Ik denk het wel, en anders zullen er de nodige permutaties moeten plaatsvinden"

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Pictures

You need to be logged in to see more information.