General Meeting

Infima (in Dutch)
Tijdens het schrijven van een ADD:
BunnyBeast: "train_list: Train*"
dracula: "Dat is misbruik van een Train object"
BunnyBeast: "Is dat strafbaar?"
BunnyBeast: "De trein zei dat ze 18 was, edelachtbare."

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

General Meeting

The General Meeting (AV) represents the entire association and is the most powerful organ of the association. All members are allowed to join this meeting and decisions are made democratically. In this meeting things like choosing a new board and making unappraised spendings, and changing the auxiliary rules.

The next General Meeting

Dit betreft de traditionele Wissel-AV, waarop het nieuwe bestuur van GEWIS wordt verkozen. De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld voor het vierendertigste bestuur:

  Tim Meeles, voorzitter
  Rik Rutjens, secretaris
  Ingmar Westerhof, penningmeester
  Wesley Brants, vicevoorzitter
  Marloes Boswerger, commissaris externe betrekkingen
  Emma van de Vreugde, commissaris onderwijs
  Simon Koop, commissaris internationalisering


Indien verkozen zullen de kandidaten als bestuur aantreden op woensdag 1 juli aanstaande. Op deze dag zal ook de constitutieborrel plaatsvinden.

Meer informatie, agenda en stukken volgen. Stukken en punten voor de AV kunnen worden aangedragen bij het bestuur, bij voorkeur digitaal via bestuur@gewis.nl, of anders via het postadres op de website. Te zijner tijd kan men zich ook aanmelden om voor de vergadering een hapje te eten.

De algemene ledenvergadering heeft plaats in het Nederlands of Engels, afhankelijk van de aanwezigen. Aanwezigen die prijs stellen op een AV in het Engels worden verzocht dit vooraf bij het bestuur aan te geven zodat er rekening mee kan worden gehouden. 

Download documents