History

Infima (in Dutch)
Jesper belt GEWIS, Vincent neemt op, verbindt door naar Jesper's telefoon en gooit de hoorn erop.
Jesper luistert even.
Jesper: "Met de voicemail van wie?"

Visit the infima archive (in Dutch) or send in an infima (in Dutch).

Contact information
Study association GEWIS
MF 3.155
PO Box 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

History

On this page you'll find all sorts of facts about the history of GEWIS.