Foto's

Infima
(Tijdens de loting van Microsoft van een boek).
Berry: "Het zal vast een C# boek zijn, die hoef ik niet.".
Microsoft kerel: "en de winnaar is... Berry Zwerts!".

Bezoek het infima archief of stuur infima in.

Contact informatie
Studievereniging GEWIS
MF 3.155
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Foto's