Foto's

Infima
Lydia staat in het bestuurshok voor een lege stoel:
"Hebben we nog ergens een stoel?"
Gelezen in de notulen van de studiereiscommissie:

3. Notulen vorige vergadering
Van de vorige vergadering zijn geen notulen gemaakt, want Sandra was het blaadje kwijt.

4. Actiepunten
Wat de actiepunten precies waren, weten we niet meer want Rob is het blaadje kwijt. Wel heeft zelfs Geert iets gedaan.

Bezoek het infima archief of stuur infima in.

Contact informatie
Studievereniging GEWIS
MF 3.155
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: +31 (0)40 247 2815
Fax: +31 (0)40 243 6685
E-mail: bestuur@gewis.nl

Foto's